Skip to content

Обяви за прием на проекти 2018-2022

В тази секция може да се запознаете с документите и начина на кандидатстване с проектни предложения по мерки.
Моля вижте падащите менюта!

Електронен регистър на проектите подадени по Стратегията за ВОМР към 31.01.2022 г.
Електронен регистър на проектите подадени по Стратегията за ВОМР към 16.08.2021 г.
Електронен регистър на проектите подадени по Стратегията за ВОМР към 20.07.2020 г.

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS