Skip to content

Обяви за прием на проекти 2018-2021

В тази секция може да се запознаете с документите и начина на кандидатстване с проектни предложения по мерки.
Моля вижте падащите менюта!

Ел.-регистър-на-проектите-подадени-по-Стратегията-за-ВОМР-към-16.08.2021г.

Ел. регистър-на-проектите-подадени-по-Стратегията-за-ВОМР-към-20.07.2020г.

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS