Skip to content

ОБЯВИ ЗА ПРИЕМ

Тук може да видите актуалните индикативни графици за прием, реда и критериите за оценка на проектните предложения , обявите за прием по конкретните подмерки от СВОМР.

Моля вижте падащите менюта!!!

Електронен регистър на проектите подадени по Стратегията за ВОМР

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS