Skip to content

ОБЯВИ ЗА ПРИЕМ

ук може да видите актуалните индикативни графици за прием, реда и критериите за оценка на проектните предложения , обявите за прием по конкретните подмерки от СВОМР.

Моля вижте падащите менюта!!!

Електронен-регистър-на-проектите-подадени-по-Стратегията-за-ВОМР към 31.07.2019г

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS