Skip to content

ОБЯВИ ЗА ПРИЕМ

Тук може да видите актуалните индикативни графици за прием, реда и критериите за оценка на проектните предложения , обявите за прием по конкретните подмерки от СВОМР.

Моля вижте падащите менюта!!!

Ел.-регистър-на-проектите-подадени-по-Стратегията-за-ВОМР-към-16.08.2021г.

Ел. регистър-на-проектите-подадени-по-Стратегията-за-ВОМР-към-20.07.2020г.

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS