Skip to content

ОБЯВИ ЗА ПРИЕМ

Тук може да видите актуалните индикативни графици за прием, реда и критериите за оценка на проектните предложения , обявите за прием по конкретните подмерки от СВОМР.

Моля вижте падащите менюта!!!

Електронен регистър на проектите подадени по Стратегията за ВОМР към 31.01.2022 г.
Електронен регистър на проектите подадени по Стратегията за ВОМР към 16.08.2021 г.
Електронен регистър на проектите подадени по Стратегията за ВОМР към 20.07.2020 г.

 

 

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS