Skip to content

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ, АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ

Финансов отчет за 2017г. Годишен финансов отчет за 2017г.
Годишен доклад подмярка 19.2 за 2017г. Годишен доклад_подмярка 19.2
Годишен доклад подмярка 19.4 за 2017г.Годишен доклад 19 4
Проучване на нагласите за сдружаване сред ЗППроучване на нагласите за сдружаване на ЗП
Анализ на потенциалът на горите и горските продукти Потенциалът на горите и горските продукти
Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2016г. Годишен доклад по подмярка 19.4
Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2016г. Годишен доклад по подмярка 19.2
Годишен доклад за 2016г. Годишен доклад за дейността на МИГ-2016г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2015г. Годишен доклад – 2015г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2014 г.:Годишен доклад ВЗР_2014

Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2013 г.:Годишен доклад ВЗР_2013

Доклад за реализирани дейности през 2013 г.:Доклад дейности_MIG_VZR_-2013

Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2012 г.:  Годишен доклад ВЗР_2012

Доклад за реализирани дейности през 2012 г.:Доклад дейности_MIG_VZR_-2012

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS