Skip to content

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ, АНАЛИЗИ

Годишен доклад за 2020г.ГОДШИЕН ДОКЛАД_подмярка 19.2.2020г.
Годишен доклад за 2019г.Годишен доклад_подмярка 19.2.2019г.
Годишен доклад за 2018г.Годишен доклад_подмярка 19.2. за 2018г
Финансов отчет за 2017г. Годишен финансов отчет за 2017г.
Годишен доклад подмярка 19.2 за 2017г. Годишен доклад_подмярка 19.2
Годишен доклад подмярка 19.4 за 2017г. Годишен доклад 19 4
Анализ и проучване на туристическия потенциал на територията на МИГАнализ -Туристическия потенциал на територията на МИГ
Проучване на нагласите за сдружаване сред ЗП Проучване на нагласите за сдружаване на ЗП
Анализ на потенциалът на горите и горските продукти Потенциалът на горите и горските продукти
Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2016 г. Годишен доклад по подмярка 19.4
Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2016 г. Годишен доклад по подмярка 19.2
Годишен доклад за 2016 г. Годишен доклад за дейността на МИГ-2016г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2015 г. Годишен доклад – 2015г.
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2014 г. Годишен доклад ВЗР_2014
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2013 г. Годишен доклад ВЗР_2013
Доклад за реализирани дейности през 2013 г. Доклад дейности_MIG_VZR_-2013
Годишен доклад на МИГ ВЗР за 2012 г.  Годишен доклад ВЗР_2012
Доклад за реализирани дейности през 2012 г. Доклад дейности_MIG_VZR_-2012

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS