Skip to content

За нас

Тук може да видите и годишните доклади на МИГ, решенията на ОС и УС на МИГ.
Моля вижте падащите менюта!!!

Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 20.12.2018г.

Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 04.07.2018г.

Списък на лицата подписали декларация приложение № 6
Списък на членовете на колективен управителен орган/УС/ на МИГ ВЗР-Борино-Доспат-Сърница
Списък на членовете върховния колективен орган -общо събрание на МИГ

Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР-разпределен по мерки
Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР-Борино-Доспат-Сърница

Устав на “МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница”

Изпълнителен директор:
Емил Ангелов – тел. +359887482578

Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР:
Владимир Кехайов – тел. +359893406173
Радослав Пържанов -тел. +359898807745

Счетоводител:
Невена Парутева – тел. +359895709815

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS