Skip to content

За нас

Допълнително споразумение за изменение на СВОМР
Актуализиран индикативен график 2018
Индикативен график 2018
Списък на лицата подписали декларация приложение № 6
Списък на членовете на колективен управителен орган/УС/ на МИГ ВЗР-Борино-Доспат-Сърница
Списък на членовете на колективния върховен орган /ОС/ на МИГ ВЗР-Борино-Доспат-Сърница
Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2017г.
Индикативна годишна работна програма за 2017г.
Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР-разпределен по мерки
Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР-Борино-Доспат-Сърница

Устав на МИГ “Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница”

Изпълнителен директор:
Емил Ангелов – тел. +359887482578

Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР:
Владимир Кехайов – тел. +359893406173
Радослав Пържанов -тел. +359898807745

Счетоводител:
Невена Парутева – тел. +359895709815

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS