Skip to content

За нас

Тук може да видите и годишните доклади на МИГ, решенията на ОС и УС на МИГ.
Моля вижте падащите менюта!!!

Актуален списък на колективния върховен орган на МИГ- общо събрание
Актуален списък на колектвивния управителен орган на МИГ – управителен съвет

Допълнително споразумение за промяна на СВОМР от 15.10.2021г.

Допълнително споразумение от 09.07.19

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница след подписано допълнително споразумение към нея от 20.12.18 г.

Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 20.12.2018г.

Допълнително споразумение за изменение на СВОМР от 04.07.2018г.

Одобрен бюджет за Стратегията за ВОМР-разпределен по мерки

Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР-Борино-Доспат-Сърница

Устав на “МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница”

Устав след направени промени от 21.12.18 г

Изпълнителен директор:
Емил Ангелов – тел. +359887482578

Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР:
Владимир Кехайов – тел. +359893406173
Радослав Пържанов -тел. +359898807745

Счетоводител:
Росица Хаджиева – тел. +359895709815

гр. Доспат
ул. Орфей № 12
e-mail: mig_vzr@abv.bg

Няма коментари

Вашият коментар

Бележка: XHTML е достъпен. Вашият e-mail няма да бъде публикуван.

Абонирайте се за тази тема чрез RSS