Skip to content

19 сеп 14

Пети прием на проектни предложения

от borino

Срокове за прием на документи:
Съобщение_5_прием


Критерии за оценяване на проектите:

KRITERII_ZA_OCENKA_NA_PROEKTITE

Zapoved 29

Reshenie US 23-1


Мярка Покана

(pdf)

Заявления

(doc)

Декларации

(doc)

Наредби, информация, указания

(doc)

Приложения

121 Пета покана Мярка 121 121_5_zayavlenie
Dekl_3_4

EU-стандарти-мярка-121

Двойно-финансиране-липса

Декларациa_по_член13

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-45-мярка-121

Декларация-функционална-несамостоятелност

Липса-на-регистрация-по-ДДС

ПО-§-30-мярка-121

Metodika

Naredba-8

Nitratna-direktiva

RIOSV_obrazec

Бизнесплан

Informacia

Указания

Указания_121

Tabl.Razmer-S-vo

123 Пета покана Мярка 123 123_5_zayavlenie Dekl_3_4

Двойно-финансиране-липса

Декларация-deminimis

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-23-ал.-6-мярка-123

Декларация-по-чл-11

Декларация-функционална-несамостоятелност1

Деклрация-по-чл.11-ал.8-т.11-и-2

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Spravka_sme2xls

Указания

Указания_123

Naredba18

RIOSV_obrazec

Informacia

Бизпесплан

Заявка-за-консултация

Бизнеспланxls

313 Пета покана Мярка 313 313_5_zayavlenie Двойно-финансиране-липса5

Декларациa_по_член13

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Указания_313

Naredba-32

Primerno-Reshenie

RIOSV_obrazec

Анализ-на-приходите-и-разходите

Informacia

Заявка-за-консултация

Analiz

331 Пета покана Мярка 331 331_5_zayavlenie6 Декларация-двойно-финансиране (1)

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Декларация-за-минимални-помощи (1)

Декларация-преподавател

331-Указания

Пояснение-331

331-График

331_Проекто-бюджет

3 сеп 14

Представители на МИГ ВЗР посетиха МИГ RIESKA ЛИДЕР-Финландия…

от borino

INFORMACIA_421

18 авг 14

Проведено обучение на 15-16 август в гр.Елена

от borino

Информация за обучение ВЗР

7 авг 14

Проведено обучение 24,25 юли 2014 г.

от borino

PROVEDENO_OBUCHENIE

5 авг 14

Обучение на 26-27 юли 2014 г.

от borino

Информация за обучение

25 юли 14

Покана за общо събрание на МИГ…

от borino

POKANA_OBSHTO_SABRANIE

4 юли 14

Одобрени и договорени проекти от 4 покана…

от borino

ОДОБРЕНИ_ПРОЕКТИ_ДФЗ-4_покани

ДОГОВОРИРАНИ_ПРОЕКТИ

29 юни 14

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги за организиране на и провеждане на работни посещения, анализи и проучвания“

от borino

Решение №93 от 27.06.2014г.:Решение_93 на възложителя

Документация:Документация

Образци на документи:

Заявление за участие Образец 1
Декларация ЕИК Образец 2
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП образец 3
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… образец 4
Декларация по чл.56 образец 5
Списък на експертите образец 6
Автобиография образец 7
Декларация образец 8
Информация за общ оборот образец 9
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител образец 10
Декларация за приемане на условията в проекта за договор по чл.56 образец 11
Ценово предложение по позиция 1 образец 12.1
Ценово предложение по позиция 2 образец 12.2
Техническо предложение образец 13
Проекто-договор Проекто-договор-Приложение_2
Техническо задание ТЕХНИЧЕСКО_ЗАДАНИЕ_Приложение_1_
23 юни 14

Проведено обучение на 21 и 22 юни 2014 в х-л „Диамант“-гр.Доспат

от borino

Информация за обучение

23 юни 14

Номинация на с.Ягодина за конкурса Евросело 2014

от borino

Информация Евросело 2014