Skip to content

4 юли 14

Одобрени и договорени проекти от 4 покана…

от borino

ОДОБРЕНИ_ПРОЕКТИ_ДФЗ-4_покани

ДОГОВОРИРАНИ_ПРОЕКТИ

29 юни 14

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги за организиране на и провеждане на работни посещения, анализи и проучвания“

от borino

Решение №93 от 27.06.2014г.:Решение_93 на възложителя

Документация:Документация

Образци на документи:

Заявление за участие Образец 1
Декларация ЕИК Образец 2
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП образец 3
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… образец 4
Декларация по чл.56 образец 5
Списък на експертите образец 6
Автобиография образец 7
Декларация образец 8
Информация за общ оборот образец 9
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител образец 10
Декларация за приемане на условията в проекта за договор по чл.56 образец 11
Ценово предложение по позиция 1 образец 12.1
Ценово предложение по позиция 2 образец 12.2
Техническо предложение образец 13
Проекто-договор Проекто-договор-Приложение_2
Техническо задание ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Приложение 1
23 юни 14

Проведено обучение на 21 и 22 юни 2014 в х-л „Диамант“-гр.Доспат

от borino

Информация за обучение

23 юни 14

Номинация на с.Ягодина за конкурса Евросело 2014

от borino

Информация Евросело 2014

12 юни 14

Работно посещение на екипа на МИГ ВЗР в Биоград, Хърватия

от borino

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ

26 май 14

МИГ ВЗР подписа договор за безвъзмездна финансова помощ…

от borino

За подробности:INFORMACIA_Dogovor_MIG

15 май 14

Документация за обществена поръчка „Предоставяне на услуги за популяризиране, информиране и публичност:

от borino

Решение_84

Образец 1-Заявление за участие

Образец 2 – Декларация ЕИК

Образец 3 – Декларация ЗОП 1

Образец 4 – Декларация ЗОП 2

Образец 5 – Декларация ЗОП 3Образец 6 – Списък на експертите

Образец 6 – Списък на експертите

Образец 7 – Автобиография

Образец 8 – Декларация на експерт

Образец 9 – Информация за общ оборот

Образец 10 – Декларация за подизпълнител

Образец 11 – Декларация за приемане условия на договор

Образец 12 – Ценово Предложение

Образец 13 – Техническо предложение

Приложение 2- Проект на договор

Документация – рекламни материали2

Приложение_1_-_Техническо_задание

4 апр 14

Информация за дейността на МИГ ВЗР…

от borino

ИНФОРМАЦИЯ_за_СМР_2010-2015

1 апр 14

Одобрени проекти от КИП – четвърта покана

от borino

INFORMACIA_Odobreni_Proekti

6 мар 14

Документи за публична покана „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за местно развитие на територия „Високи Западни Родопи“ и обучения на местни лидери“

от borino

Публична покана

Решение ЗОП_

Образци на документи и приложения:

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Приложение 1 – Техническо задание

Приложение-2-Проект-на-договор