Skip to content
1 фев 23

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от admin

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

22 юли 22

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.6

от admin
29 апр 22

ОБЯВА

от admin

Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява трети прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.228 на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с бюджет от 742 292,46 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.05.2022 година 17:00 часа. Пълен комплект документи за приема можете да намерите в секция „Обяви за прием“, „Приеми по подмярка 7.2“ или на сайта ИСУН 2020.

26 апр 22

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница

от admin

Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница след направени промени от 21.04.2022 г.

8 фев 22

Покана за редовно общо събрание 2022 г.

от admin

       Събранието ще се проведе на 02.03.2022 г. от 17:30 ч. в заседателната зала или лятната градина на Хотел-ресторант „Диамант“, гр. Доспат, ул. „Тракия“ № 10

Покана и дневен ред.

8 фев 22

Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

от admin

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ. Представяме на вашето внимание, постъпило предложение от група членове на ОС за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. Вашите предложения и коментари могат да бъдат представени в свободен текст на електронната поща на МИГ mig_vzr@abv.bg или внесени лично в офиса на Сдружението на адрес гр. Доспат, ул. Орфей №12 до 17:00 часа на 18.02.2022 г. Целият текст на предложението може да видите тук.

28 ное 21

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 – втори прием

от admin

Обява за втори прием по подмярка 6.4.1
Условия за кандидатстване 6.4.1 2ри прием
Документи за попълване към Условия за кандидатстване втори прием
Документи за информация към Условия за кандидатстване втори прием
Условия за изпълнение за втори прием по подмярка 6.4.1
Документи към Условия за изпълнение втори прием

19 окт 21

Актуална Стратегия за ВОМР на МИГ ВЗР – Борино – Доспат – Сърница

от admin

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР_ВЗР_след промени от 15.10.21г.

10 авг 21

Покана за общо събрание на 17.09.2021г.

от admin

Покана за извърнедно ОС 2021

27 апр 21

Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР

от admin

Съобщение за обществено обсъждане за промяна на СВОМР 2021г.

26 апр 21

Покана за редовно общо събрание 2021г.

от admin

Покана ОС 2021

26 яну 21

Документи от Първи прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

от admin

6.4.1 документи първи прием

1 окт 20

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

от admin

Обява за прием по подмярка 6.4.1
Условия за кандидатстване 6.4.1
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение
Условия за изпълнение 6.4.1

Списък на членовете на колективния върховен орган Общо събрание към 01.10.2020 г.

17 май 19

Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 7.2

от admin

Обява втори прием 7.2
Условия за кандидатстване процедура 2019 г.
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение процедура 2019 г.
Документи към Условия за изпълнение

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-17.05.2019г

23 апр 19

Обява за втори прием на проектни предложения по подмярка 4.2

от admin

Обява втори прием 4.2
Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условия за изпълнение

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание-към-23.04.2019г

14 фев 19

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

от admin

Обява 7.2 – 2019
Условия за кандидатстване процедура 2019 г.
Условия за изпълнение процедура 2019 г.
Документи за попълване към Условия за кандидатстване
Документи за информация към Условия за кандидатстване
Документи към Условия за изпълнение

Списък-на-членовете-на-колективния-върховен-орган-Общо-събрание към 14.02.2019г.