Skip to content

4 апр 14

Информация за дейността на МИГ ВЗР…

от borino

ИНФОРМАЦИЯ_за_СМР_2010-2015

1 апр 14

Одобрени проекти от КИП – четвърта покана

от borino

INFORMACIA_Odobreni_Proekti

6 мар 14

Документи за публична покана „Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на обучения на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за местно развитие на територия „Високи Западни Родопи“ и обучения на местни лидери“

от borino

Публична покана

Решение ЗОП_

Образци на документи и приложения:

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Приложение 1 – Техническо задание

Приложение 2- Проект на договор

6 мар 14

Постъпили проекти – четвърта покана

от borino

Постъпили проекти 4 покана

9 фев 14

Общо събрание на МИГ ВЗР….

от borino

Общо събрание 2014

30 яну 14

Съобщение за плащания на бенефициентите на МИГ ВЗР…

от borino

Съобщение за плащания на бенефициентите МИГ ВЗР

12 яну 14

Във връзка с четвърти прием – график за консултации…

от borino

INFORMACIA_Grafik

8 яну 14

Покана за общо събрание на 07.02.2014 г…

от borino

Покана за ОС

8 яну 14

Удължаване срока за договаряне на предложения до 30.06.2014 г…

от borino

INFORMACIA_Dogovori

1 яну 14

Прием на проектни предложения (четвърта покана)…

от borino

На 01.01.2014 г. стартира прием на проектни предложения
(четвърта покана) по мерки 121, 123, 312 и 313…

Мярка

Покана

(pdf)

Заявления

(doc)

Декларации

(doc)

Наредби, информация, указания

(doc)

Приложения

121 Четвърта покана М.121_

121_4_zayavlenie_

Dekl_3_4

EU-стандарти-мярка-121

Двойно-финансиране-липса

Декларациa_по_член13

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-45-мярка-121

Декларация-функционална-несамостоятелност

Липса-на-регистрация-по-ДДС

ПО-§-30-мярка-121

Metodika

Naredba-8

Nitratna-direktiva

RIOSV_obrazec

Бизнесплан

Informacia

Указания

Указания_121

Tabl.Razmer-S-vo

Бизнесплан

123 Четвърта покана М.123_ 123_4_zayavlenie_ Dekl_3_4

Двойно-финансиране-липса

Декларация-deminimis

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-по-чл.-23-ал.-6-мярка-123

Декларация-по-чл-11

Декларация-функционална-несамостоятелност1

Деклрация-по-чл.11-ал.8-т.11-и-2

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Spravka_sme2xls

Указания

Указания_123

Naredba18

RIOSV_obrazec

Informacia

Бизпесплан

Заявка-за-консултация

Бизнеспланxls

312 Четвърта покана М.312_ 312_4_zayavlenie_ Dekl_3_4

Двойно-финансиране-липса

Декларациa_по_член13

Декларация-за-изкуствено-създадени-условия2

Декларация-за-минимални-помощи

Декларация-функционална-несамостоятелност4

Липса-на-регистрация-по-ДДС

spravka_sme21

Указания

Указания_312

Zapoved1

Nareba-29

RIOSV_obrazec

Instrukcia

Informacia

Бизнесплан

Заявка-за-консултация

bp

313 Четвърта покана М.313_ 313_4_zayavlenie Двойно-финансиране-липса5

Декларациa_по_член13

Липса-на-регистрация-по-ДДС

Указания_313

Naredba-32

Primerno-Reshenie

RIOSV_obrazec

Анализ-на-приходите-и-разходите

Informacia

Заявка-за-консултация

Analiz

мярка