Skip to content

11 авг 14

Пети прием на проектни предложения

от borino

Informacia 5 priem

7 авг 14

Проведено обучение 24,25 юли 2014 г.

от borino

PROVEDENO_OBUCHENIE

5 авг 14

Обучение на 26-27 юли 2014 г.

от borino

Информация за обучение

25 юли 14

Покана за общо събрание на МИГ…

от borino

POKANA_OBSHTO_SABRANIE

4 юли 14

Одобрени и договорени проекти от 4 покана…

от borino

ОДОБРЕНИ_ПРОЕКТИ_ДФЗ-4_покани

ДОГОВОРИРАНИ_ПРОЕКТИ

29 юни 14

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги за организиране на и провеждане на работни посещения, анализи и проучвания“

от borino

Решение №93 от 27.06.2014г.:Решение_93 на възложителя

Документация:Документация

Образци на документи:

Заявление за участие Образец 1
Декларация ЕИК Образец 2
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… от ЗОП образец 3
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47… образец 4
Декларация по чл.56 образец 5
Списък на експертите образец 6
Автобиография образец 7
Декларация образец 8
Информация за общ оборот образец 9
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител образец 10
Декларация за приемане на условията в проекта за договор по чл.56 образец 11
Ценово предложение по позиция 1 образец 12.1
Ценово предложение по позиция 2 образец 12.2
Техническо предложение образец 13
Проекто-договор Проекто-договор-Приложение_2
Техническо задание ТЕХНИЧЕСКО_ЗАДАНИЕ_Приложение_1_
23 юни 14

Проведено обучение на 21 и 22 юни 2014 в х-л „Диамант“-гр.Доспат

от borino

Информация за обучение

23 юни 14

Номинация на с.Ягодина за конкурса Евросело 2014

от borino

Информация Евросело 2014

12 юни 14

Работно посещение на екипа на МИГ ВЗР в Биоград, Хърватия

от borino

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ

26 май 14

МИГ ВЗР подписа договор за безвъзмездна финансова помощ…

от borino

За подробности:INFORMACIA_Dogovor_MIG